Συναυλία με τον Gregor Huebner

Gregor Huebner

Συναυλία με τον Gregor Huebner τον Βασίλη Σαλταγιάννη και τους Μοραΐτες δόθηκε

την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 στην παραλία Βοϊδοκοιλιά της Γιάλοβας.Το πρόγραμμα ήταν

βασισμένο σε παραδοσιακά τραγούδια συνοδευόμενα με jazz αυτοσχεδιασμούς

από τον βιολονίστα Gregor Huebner.