Πνευματικό κέντρο Δήμου Καλαμάτας 2007

Πνευματικό κέντρο Καλαμάτας 2007

Οι ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής Μοραΐτες σε εκδήλωση στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας το 2007. Χορεύει ο Μορφωτικός σύλλογος Μεσσηνίας.

Απάντηση