Συνθέσεις

Πέντε μικρές λαϊκές φούγκες

Stavros Panagiotopoulos2016

Από ξένο τόπο(Stavros Panagiotopoulos)
Φούγκα του Χάρου(Stavros Panagiotopoulos)
Θρακιώτικος χορός(Stavros Panagiotopoulos)
Λέρικη Σούστα(Stavros Panagiotopoulos)
Θαλασσάκι(Stavros Panagiotopoulos)