Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας – Μάιος 2013

Εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας
Εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Από την εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας
στην αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας τον Μάιο του 2013

Απάντηση